logo

بهترین ها همه در یک جا

کتاب ها

داستان نویسی به مثابه شغل

اشتراک گذاری :

 داستان نویسی به مثابه شغل


شاید بتوان گفت که هاروکی موراکامی پرمناقشه‌ترین و عجیب‌ترین پدیده‌ی ادبیات جهان در چند دهه‌ی گذشته‌ست. رمان‌ها و داستان‌های کوتاه او از منظر بخش بزرگی از خوانندگان و منتقدان جدی ادبیات در سرتاسر جهان، شاهکارهایی بی‌مثالند، درحالیکه به زعم بخشی از منتقدان و خوانندگان متفکر و رادیکال، این نویسنده‌ی شهیر ژاپنی بخشی از جریان فرهنگی شکل گرفته در جهان پسامدرن است که درحال قالب کردن نوشته‌های به‌ظاهر مهم ولی فاقد آن ارزش واقعی، به عنوان آثار ادبی درجه یک هستند.

داستان‌نویسی به مثابه‌ی شغل، کتابی‌ست که نه فقط طریقت نوشتن به سبک مواراکامی، بلکه چگونه زیستن و بودن در جهان، در قامت یک نویسنده‌ی مهم و اثرگذار را روایت می‌کند و از بخت‌یاری ماست که این مهم را خود نویسنده در اختیارمان قرار داده است.


خرید کتاب از اینجا


کتاب